Schoolkrant

Schoolkrant

Lezingen/Cursussen

Lezingen/Cursussen

Klassenouders

Klassenouders ondersteunen de klassenleerkrachten bij allerlei praktische werkzaamheden. Zij helpen bij het organiseren van de jaarfeesten en organiseren bijvoorbeeld het vervoer voor een schoolreisje of voor schaatslessen in de Ijshal. De taken van de klassenouders zijn vooral coördinerend; zij hoeven niet alles zelf te doen: zij vragen andere ouders om de werkzaamheden uit te voeren.

Oudergesprekken

Regelmatig en goed contact tussen ouders en leerkrachten versterkt de basis voor de ontwikkeling van het kind. Dit wordt ondersteund door de ouderavonden en thema-avonden.
In de loop van het schooljaar zijn er verschillende individuele gesprekken tussen ouders en leerkrachten.
De leerkracht voert minimaal twee keer per jaar oudergesprekken op school. Dat is in elk geval na een toetsronde (CITO), maar het kan ook vaker. Wanneer er zich problemen voordoen omtrent het gedrag of de prestaties van een kind zal er vaker overleg plaatsvinden.

 

Ouders kunnen altijd met een leerkracht een afspraak maken voor overleg over hun kind.

Ouderavonden

In elke klas worden ouderavonden gehouden, twee à drie keer per jaar. Op deze avonden vertelt de leerkracht over de kinderen en waar zij in de klas mee bezig zijn; hoe de klas er voor staat.
Vaak staat er ook een pedagogisch onderwerp op de agenda waarover de leerkracht iets vertelt. Bijvoorbeeld over de ontwikkelingsfase van de kinderen of de diepere betekenis van de vertelstof. Ook kan bijvoorbeeld een vakleerkracht worden uitgenodigd om te komen vertellen. Het is de plaats om van gedachten te wisselen over onderwerpen die ouders bezig houden, de leerkracht iets te vragen en het werk van de kinderen te bekijken. Er wordt ook veel praktische informatie gegeven over de gang van zaken in de klas.
Naast de ouderavonden per klas worden ook algemene ouderavonden georganiseerd de oudergroep in haar geheel. Een algemene ouderavond heeft altijd een thema dat voor alle ouders binnen de school interessant is, ongeacht de leeftijd van het kind.

More Articles...

  1. Ouderbetrokkenheid

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.

Michaelschool Leeuwarden op FaceBook!